Velkommen

Nordnorsk Kompetansesenter mat

Foto: Kathrine Sørgård

Nordnorsk kompetansesenter mat

Vårt hovedmål er at Nordnorsk kompetansesenter MAT, skal være et foretrukket og koordinerende organ når det kommer til kompetanse, innovasjon og utvikling innenfor mat og matproduksjon i Nord-Norge.

  • Løfte frem Nordnorske råvarer og mattradisjoner.
  • Stimulere til entreprenørskap og innovasjon innen matfeltet.
  • Synliggjøre sammenhengene i verdikjeden fra jord, fjord til bord.
  • Fremme bærekraft og en sirkulærøkonomisk tankegang i hele verdikjeden.
Informasjon

Vi har et tett samarbeid med Kompetansenettverket for lokalmat.

Gjerne ta kontakt med oss hvis du ønsker å komme med innspill på kursønsker eller har behov for startbesøk eller besøksordning.

Har du noen
spørsmål?